Listeler
İlgili dökümanlar
- LS-005-Ana Doküman Listesi.xls
- LS-006-Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Listesi.xls
- LS-009-İç Mevzuat Listesi.xls
- LS-010-Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-011-Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-012-Yangın Söndürme Cihazları Listesi.doc
- LS-013-İMİD Tedarikçi Listesi.xls
- LS-014-Bilgi İşlem Dairesince Dağıtılan Lisanslı Programlar Listesi.xls
- LS-015-Bilgi İşlem Dairesince Yazılan Programlar Listesi.xlsx
- LS-018-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi.xls
- LS-019-DÖSİM Tedarikçi Listesi.xls
- LS-023-GİDF-Makine Dairesi Simülatörü Malzeme Listesi.docx
- LS-024-GİDF-Temel İşlem Atölyesi 2 Malzeme Listesi.docx
- LS-025-GİDF-Temel İşlem Atölyesi Malzeme Listesi.doc
- LS-026-GİDF-Köprüüstü Simülatörü Demirbaş Listesi.docx
- LS-030-GİDF Gemi Makineleri Laboratuvarı Malzeme Listesi.doc
- LS-031-GİDF Metalografi Laboratuvarı Malzeme Listesi.doc
- LS-032-SKS Tedarikçi Listesi.xls
- LS-043-GİDF Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi.doc
- LS-044-GİDF Gematronik Laboratuarı Malzeme Listesi.doc
- LS-051-Akreditasyon Listesi.xlsx
- LS-052-Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi - Bakım ve Onarım Müdürlüğü.xlsx
- LS-053-Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi - Bakım ve Onarım Müdürlüğü.xlsx
- LS-054-Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi.xlsx.xlsx
- LS-055-Fırsat Değerlendirme ve Takip Listesi.xlsx
- LS-056-İSG Koordinatörlüğü Personel Takip Listesi.xlsx
- LS-057-Süreçlere Bağlı İş Akışları Listesi.xls