Planlar

-

İlgili dökümanlar
- PL-001-KYS İç Denetim Planı.xlsx
- PL-002-İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Planı.xls
- PL-003-İç Denetim Birimi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-004-Türk Dili Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-005-Mevlana Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-006-Genel Sekreterlik Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-007-Hukuk Müşavirliği Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-008-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-009-Kalite Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-010-BAPK Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-011-BİTUAM Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-012-Destek Hizmetler Şb.Md.Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-013-Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-014-Yapı İşleri Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-015-Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-016-İdari ve Mali İşler D.B.Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-017-Felsefe Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-018-Fizik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-019-İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-020-İstatistik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-021-Kimya Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-022-Matematik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-023-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-024-Sosyoloji Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-025-Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-026-Mimarlık Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-027-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-028-Mimarlık Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-029-AİİT Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-030-Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-031-Enformatik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-032-Beden Eğitimi Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-033-MYO Bölümleri Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-034-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-035-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-036-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-037-Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-038-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-039-Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-042-Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-043-Eğitim Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-044-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-045-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-046-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-047-Elektrik Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-048-Elektrik Elektronik Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-049-Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-050-İktisat Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-051-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-052-Gıda Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-053-Biyomühendislik Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-054-Matematik Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-055-Kimya Metalurji Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-056-Farabi Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-057-Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-058-Sanat Tasarım Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-059-Yurt Dışı Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-060-AB Ofisi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-061-Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-062-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-063-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-064-Çevre Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-065-Harita Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-066-İnşaat Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-067-İnşaat Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-068-Mezunlar Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-069-DÖSİM Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-070-İletişim Tasarımı Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-071-Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-072-Sanat Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-072-Sanat Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-073-ÖYP Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-074-Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-075-Uluslar arası İlişkiler Ofisi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-076-İletişim Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-077-SKS Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-078-Bakım Onarım Müdürlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-079-Endüstri Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-079-Endüstri Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-080 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-081-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-082-Makine Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-083-Mekatronik Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-085-İşletme Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-086-BALKAR Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-087-Makine Fakültesi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-088-Rektörlük Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-089-Sivil Savunma Uzmanlığı Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-090-Basım Yayım Merkezi Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-091-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-092-Burs Bürosu Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-093-Yıldız SEM Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-094-Kimya Mühendisliği Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xlsx
- PL-095-İSG Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-096-Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-097-Temel Eğitim Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-098-Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Kalite Faaliyet Planı.xls
- PL-099-Uzaktan Eğitim Merkezi Kalite Faaliyet Planı.xls