Dış Kaynaklı Dokümanlar

 ISO 9000-9001-19011-12115-13212 Standartlarının üniversitemiz haricinde kullanılması lisans hakları gereği yasak olduğu için gerekli olduğu durumlarda kalite@yildiz.edu.tr adresinden talep edebilirsiniz.

 

 

İlgili dökümanlar
- DŞ-087-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu.xlsx
- DŞ-088-İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo.xls
- DŞ-105-YÖK BAP yönetmeliği.docm
- DŞ-158-Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller.pdf
- DŞ-213-Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı.pdf
- DŞ-215-İSG Bahçıvanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği.pdf
- DŞ-216-İSG Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi.pdf
- DŞ-217-İSG Kamu Çalışanları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Rehberi.pdf
- DŞ-218-İSG Kimyasal Tehlikelerde Güvenlik Yönetimi.pdf
- DŞ-219-İSG KOBİler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi.pdf
- DŞ-220-İSG Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği.pdf
- DŞ-221-İSG Ofis ÇAlışanları İçin Ergonomi.pdf
- DŞ-222-İSG 2872 Sayılı Çevre Kanunu.doc
- DŞ-229-İSG Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması.pdf
- DŞ-233-Temel İlkyardım Uygulamaları El Kitabı.pdf
- DŞ-234-İSG Laboratuvar Güvenliği El Kitabı.pdf
- DŞ-235-Gençlik ve Spor Bakanlığı İşyeri Egzersizleri Kitapçığı.pdf
- DŞ-236-Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği.pdf
- DŞ-256-Sulu Söndürme Tesisatı Ekipmanları İçin Denetim ve Bakım El Kitabı.pdf
- DŞ-258-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu.xlsx