Organizasyon Şemaları
İlgili dökümanlar
- OŞ-001-YTÜ Akademik Örgüt Yapısı.doc
- OŞ-002-Genel Sekreterlik.doc
- OŞ-003-Kalite Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-004-Personel Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-005-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-006-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-007-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-008-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması.doc
- OŞ-009-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.docx
- OŞ-010-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-011-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.doc
- OŞ-012-İletişim Birimi Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-013-BAP Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-015-Farabi Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-016-Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-017-Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-018-AB Ofisi Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-019-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-021-Mevlana Koordinatörlüğü.docx
- OŞ-022-Bakım Onarım Müdürlüğü.doc
- OŞ-023-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.doc
- OŞ-024-Basım-Yayım Merkezi Müdürlüğü.doc
- OŞ-025-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü.doc
- OŞ-026-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.doc
- OŞ-027-Sivil Savunma Uzmanlığı.doc
- OŞ-028-İç Denetim Birim Başkanlığı.doc
- OŞ-029-Hukuk Müşavirliği.doc
- OŞ-030-Fakülteler.doc
- OŞ-031-Fen Bilimleri Enstitüsü.doc
- OŞ-032-Sosyal Bilimler Enstitüsü.doc
- OŞ-033-Türk Dili Bölümü.doc
- OŞ-034-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü.doc
- OŞ-035-Beden Eğitimi Bölümü.doc
- OŞ-036-Enformatik Bölümü.doc
- OŞ-037-Yabancı Diller Yüksekokulu.doc
- OŞ-038-Meslek Yüksekokulu.doc
- OŞ-039-Milli Saraylar Yüksekokulu.doc
- OŞ-040-Uygulama ve Araştırma Merkezleri.doc
- OŞ-041-YTÜ İdari Örgüt Yapısı.doc
- OŞ-042-BİTUAM.doc
- OŞ-043-Burs Bürosu Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-044-İSG Koordinatörlüğü.doc
- OŞ-045-Mezunlar Koordinatörlüğü.docx