27.03.2017
MART AYI YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.03.2017
MART AYI REVİZYONLARI
27.03.2017
ŞUBAT AYI İPTAL EDİLEN DOKÜMANLARI
27.03.2017
ŞUBAT AYI YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.03.2017
ŞUBAT AYI REVİZYONLAR
27.03.2017
OCAK AYI YENİ DOKÜMANLARI
27.03.2017
OCAK AYI REVİZYONLARI
27.03.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.03.2017
MART AYI İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
07.02.2017
2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
13.02.2017
2017 KYS İç Denetim
02.02.2017
Revizyon Yapılan Dokümanlar
31.01.2017
Revize Edilen Dokümanlar
25.01.2017
Revizyon Yapılan Dokümanlar
12.12.2016
Kalite Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi
18.11.2016
Yeni Yayınlanan Ve Revizyon Yapılan Dokümanlar
14.11.2016
Risk Ve Paydaş Analizi Sunumu Ve Formlar
18.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- BÖTE
17.11.2016
SPİK GÜNCELLEME
14.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
16.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
14.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Metalurji Ve MAlzeme Mühendisliği
14.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- BİTUAM
09.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Fen Edebiyat Fakültesi
09.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Sosyal Bilimler Enstitüsü
07.11.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
01.08.2016
Yeni Yayınlanan, Revizyon Yapılan Ve İptal Edilen Dokümanlar
07.09.2016
Yeni Yayınlanan Ve Revizyon Yapılan Dokümanlar
04.10.2016
Revize Edilen Dokümanlar - İletişim Koordinatörlüğü
06.10.2016
Yeni Yayımlanan Doküman- Yıldız SEM
Başlık : 2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
Tarih : 07.02.2017

Sayın Kalite Sorumlularımız;

ISO 9001 standardının "5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi" maddesi kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin birim uygulamalarını gözden geçirmesi ve belgemizin devamlılığı için her yıl Birim YGG toplantısı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm birimlerimizin 2016 yılı verileri ile yapmış oldukları YGG toplantısı sonuç raporu ve YGG sunumunun en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü üst yönetime sunulmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim gözden geçirme raporları, PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında, katılımcılar tarafından imzalanan FR-0152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu doldurularak, ekinde YGG Powerpoint Sunumu ile kalite@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile PDF (taranmış) formatında gönderilmelidir. Akademik birimlerde fakülte/yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümler sadece sunum hazırlayarak fakülte toplantısında sunum yapacaktır.  

İlgili dökümanlar