17.04.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
13.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
18.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
19.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
20.04.2017
YENİ YAYIMLANAN, REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
21.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
24.04.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.04.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
11.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
30.03.2017
REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
31.03.2017
REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
03.04.2017
YENİ YAYIMLANAN, REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
04.04.2017
REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
06.04.2017
YENİ YAYIMLANAN, REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
29.03.2017
İÇ DENETİM SIRASINDA DÖF AÇILAN BİRİMLER HAKKINDA
29.03.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
29.03.2017
REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
27.03.2017
MART AYI YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
11.04.2017
İÇ DENETİM SONUÇ RAPORUNUN HAZIRLANMASI HAKKINDA
27.03.2017
MART AYI REVİZYONLARI
27.03.2017
ŞUBAT AYI İPTAL EDİLEN DOKÜMANLARI
27.03.2017
ŞUBAT AYI YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.03.2017
ŞUBAT AYI REVİZYONLAR
27.03.2017
OCAK AYI YENİ DOKÜMANLARI
27.03.2017
OCAK AYI REVİZYONLARI
27.03.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
27.03.2017
MART AYI İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
07.02.2017
2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
13.02.2017
2017 KYS İç Denetim
02.02.2017
Revizyon Yapılan Dokümanlar
Başlık : 2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
Tarih : 07.02.2017

Sayın Kalite Sorumlularımız;

ISO 9001 standardının "5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi" maddesi kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin birim uygulamalarını gözden geçirmesi ve belgemizin devamlılığı için her yıl Birim YGG toplantısı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm birimlerimizin 2016 yılı verileri ile yapmış oldukları YGG toplantısı sonuç raporu ve YGG sunumunun en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü üst yönetime sunulmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim gözden geçirme raporları, PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında, katılımcılar tarafından imzalanan FR-0152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu doldurularak, ekinde YGG Powerpoint Sunumu ile kalite@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile PDF (taranmış) formatında gönderilmelidir. Akademik birimlerde fakülte/yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümler sadece sunum hazırlayarak fakülte toplantısında sunum yapacaktır.  

İlgili dökümanlar