06.03.2018
Iptal Edilen Ve Yeni Yayımlanan Dokümanlar
05.03.2018
Iptal Edilen Doküman
01.03.2018
Revize Edilen Ve Yeni Yayımlanan Dokümanlar
28.02.2018
Iptal Edilen, Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
26.02.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
22.02.2018
Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
20.02.2018
Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
16.02.2018
Revizyon Yapılan Doküman
15.02.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
14.02.2018
Revize Edilen Ve Yeni Yayımlanan Dokümanlar
13.02.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
12.02.2018
Revize Edilen Ve Yeni Yayımlanan Dokümanlar
08.02.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
08.02.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
07.02.2018
Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
06.02.2018
Revize Edilen Doküman
01.02.2018
Yeni Yayınlanan Ve İptal Edilen Dokümanlar
31.01.2018
Yeni Yayınlanan Ve İptal Edilen Dokümanlar
26.01.2018
Yeni Yayınlanan Ve İptal Edilen Dokümanlar
29.01.2018
Yeni Yayınlanan Ve Revizyon Yapılan Dokümanlar
23.01.2018
Revize Edilen, Yeni Yayımlanan Ve Iptal Edilen Dokümanlar
18.01.2018
Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
17.01.2018
Revize Edilen Ve Iptal Edilen Belgeler
16.01.2018
Yeni Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
12.01.2018
Revizyon Yapılan Dokümanlar
02.01.2018
Revizyon Yapılan Doküman
03.01.2018
Revizyon Yapılan Doküman
09.01.2018
Revize Edilen Ve Iptal Edilen Belgeler
11.01.2018
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
06.12.2017
Yeni Yayımlanan, Revize Edilen Ve Iptal Edilen Dokümanlar
Başlık : 2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
Tarih : 07.02.2017

Sayın Kalite Sorumlularımız;

ISO 9001 standardının "5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi" maddesi kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin birim uygulamalarını gözden geçirmesi ve belgemizin devamlılığı için her yıl Birim YGG toplantısı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm birimlerimizin 2016 yılı verileri ile yapmış oldukları YGG toplantısı sonuç raporu ve YGG sunumunun en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü üst yönetime sunulmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim gözden geçirme raporları, PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında, katılımcılar tarafından imzalanan FR-0152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu doldurularak, ekinde YGG Powerpoint Sunumu ile kalite@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile PDF (taranmış) formatında gönderilmelidir. Akademik birimlerde fakülte/yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümler sadece sunum hazırlayarak fakülte toplantısında sunum yapacaktır.  

İlgili dökümanlar