09.08.2017
Revize Edilen Ve Yeni Yayımlanan Dokümanlar
07.08.2017
Revizyon Ve Iptal Işlemleri
24.07.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
25.07.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
27.07.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
31.07.2017
Revize Edilen Belgeler
01.08.2017
Revize Edilen Belgeler
14.07.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
17.07.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
19.07.2017
Revize Edilen Ve İptal Edilen Dokümanlar
07.06.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
12.05.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
29.05.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
31.05.2017
Revizyon Yapılan Doküman
01.06.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
08.06.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
09.06.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
10.07.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
02.06.2017
Revizyon Yapılan Doküman
06.06.2017
YENİ YAYIMLANAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
11.05.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
11.05.2017
Dış Denetim Programı
29.05.2017
26.05.2017,25.05.2017,24.05.2017 Tarihlerinde Yayımlanan Ve Revize Edilen Dokümanlar
04.05.2017
Revizyon Yapılan Doküman
04.05.2017
YENİ YAYIMLANAN, REVİZYON YAPILAN VE İPTAL EDİLEN DOKÜMANLAR
08.05.2017
Revizyon Yapılan Doküman
17.04.2017
YENİ YAYIMLANAN DOKÜMANLAR
13.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
18.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
19.04.2017
YENİ YAYIMLANAN VE REVİZE EDİLEN DOKÜMANLAR
Başlık : 2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
Tarih : 07.02.2017

Sayın Kalite Sorumlularımız;

ISO 9001 standardının "5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi" maddesi kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin birim uygulamalarını gözden geçirmesi ve belgemizin devamlılığı için her yıl Birim YGG toplantısı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm birimlerimizin 2016 yılı verileri ile yapmış oldukları YGG toplantısı sonuç raporu ve YGG sunumunun en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü üst yönetime sunulmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim gözden geçirme raporları, PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında, katılımcılar tarafından imzalanan FR-0152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu doldurularak, ekinde YGG Powerpoint Sunumu ile kalite@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile PDF (taranmış) formatında gönderilmelidir. Akademik birimlerde fakülte/yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümler sadece sunum hazırlayarak fakülte toplantısında sunum yapacaktır.  

İlgili dökümanlar