Başlık : 2016 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı
Tarih : 07.02.2017

Sayın Kalite Sorumlularımız;

ISO 9001 standardının "5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi" maddesi kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin birim uygulamalarını gözden geçirmesi ve belgemizin devamlılığı için her yıl Birim YGG toplantısı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm birimlerimizin 2016 yılı verileri ile yapmış oldukları YGG toplantısı sonuç raporu ve YGG sunumunun en geç 24 Şubat 2017 Cuma günü üst yönetime sunulmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim gözden geçirme raporları, PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında, katılımcılar tarafından imzalanan FR-0152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu doldurularak, ekinde YGG Powerpoint Sunumu ile kalite@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile PDF (taranmış) formatında gönderilmelidir. Akademik birimlerde fakülte/yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümler sadece sunum hazırlayarak fakülte toplantısında sunum yapacaktır.  

İlgili dökümanlar