Başlık : İÇ DENETİM SONUÇ RAPORUNUN HAZIRLANMASI HAKKINDA
Tarih : 11.04.2017

 

Sayın İlgililer,
Rektörlük sunumu ve dış denetim için hazırlanacak olan iç denetim sonuç raporunda kullanılmak üzere bölümlere / birimlere iç denetim sırasında açılmış olan DÖFlerin ıslak imzalı olarak PERŞEMBE gününe kadar kalite birimine ulaştırılması gerekmektedir.
NOT: DÖF kapatma işlemi değil, açılan DÖF formlarının aslının birime ulaştırılması istenmektedir.

DÖF istenen birim kısmının imzalanması, kök neden / kalıcı faaliyet/ sorumlu / termin kısımlarının doldurulması zorunludur.
Aşağıda kalite birimine gönderilmesi gereken DÖFlerin listesi mevcuttur.

DÖF NO

DÖF KONUSU

İLGİLİ BİRİM

49

iç denetim 

makine fakültesi dekanlık

50

iç denetim 

makine fakültesi - dekanlık

51

iç denetim 

makine fakültesi - dekanlık

52

iç denetim 

makine fakültesi - makine mühendisliği

53

iç denetim 

makine fakültesi - makine mühendisliği

54

iç denetim 

makine fakültesi-mekatronik mühendisliği

55

iç denetim 

makine fakültesi-mekatronik mühendisliği

56

iç denetim 

Makine Fakültesi - Endüstri mühendisliği

57

iç denetim 

Makine Fakültesi - Endüstri mühendisliği

58

iç denetim 

ÖYP Koordinatörlüğü

59

iç denetim 

ÖYP Koordinatörlüğü

60

iç denetim 

ÖYP Koordinatörlüğü

61

iç denetim 

farabi koordinatörlüğü

62

iç denetim 

farabi koordinatörlüğü

63

iç denetim 

farabi koordinatörlüğü

109

iç denetim 

İMİD

110

iç denetim 

İMİD

111

iç denetim 

İMİD

118

iç denetim 

Bakım  Onarım Müdürlüğü

125

zemin yıkama makinesi alınması

eğitim fakültesi-dekanlık

126

iç denetim

genel sekreterlik

127

iç denetim

Makine mühendisliği- Mekatronik

128

iç denetim

Makine mühendisliği- Mekatronik

129

iç denetim

İİBF - Siyaset Bilimi ve uluslar arası İlişkiler

130

iç denetim

İİBF - Siyaset Bilimi ve uluslar arası İlişkiler

131

iç denetim

İİBF - Siyaset Bilimi ve uluslar arası İlişkiler

132

organizasyon şemaları güncel değildir.

rektörlük

133

Kaplumbağa şemasının güncellenmesi gerekmektedir

Sivil Savunma

134

SPİK güncellenmeli

Sivil Savunma

135

KFP güncellenmeli

Sivil Savunma

136

ygg raporunun içeriğinin eksik olması

Sivil Savunma

137

 

öğrenci işleri

139

SPİK iyileştirme trendine uygun arttırılmamış

Eğitim fakültesi- yabancı diller bölümü

140

SPİK tutmayan hedefler için döf takibi yapılmaması

Eğitim fakültesi- yabancı diller bölümü

143

SPİK iyileştirme trendine uygun arttırılmamış

Eğitim fakültesi-BÖTE

144

SPİK tutmayan hedefler için döf takibi yapılmaması

Eğitim fakültesi-BÖTE

148

iç denetim

SKS

149

iç denetim

SKS

150

iç denetim

SKS

151

iç denetim

SKS

152

iç denetim

SKS

153

iç denetim

SKS

154

iç denetim

SKS