Başlık : revizyon ve iptal işlemleri
Tarih : 07.08.2017

iptal

GT-136

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi-iptal edildi

Revizyon

 

 

 

PR-014

Satınalma Prosedürü

FR-0220

Tedarikçi Değerlendirme Formu

KŞ-014

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kaplumbağa Şeması