Başlık : revizyon yapılan doküman
Tarih : 03.01.2018

YÖ-064

Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge

DD-009

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları