Başlık : revize edilen ve iptal edilen belgeler
Tarih : 09.01.2018

iptal

FR-0319

Ek Ders Bilgi Formu-iptal edildi

İA-197

Lisansüstü Ek Ders İşlemleri İş Akışı-iptal edildi

FR-1106

Sınav Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi

revizyon

İA-066

Ek Ders İşlemleri İş Akışı