Başlık : revize edilen ve iptal edilen belgeler
Tarih : 30.04.2018

iptal

KL-039

KYS İç Denetim Kılavuzu-iptal edildi

revizyon

KŞ-030

İletişim Koordinatörlüğü Süreci

PR-010

KYS İç Denetim Prosedürü

FR-0663

KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu