Başlık : Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Doküman
Tarih : 03.07.2018

Revizyon

YÖ-021

Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

PL-088

Rektörlük K.F.P.

İK-001

Rektörlük SPİK

Yeni

FR-1426

Yetki Devri Formu

DD-056

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Uygulama Esasları

DD-057

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

FR-1425

Otoklav Deney İstek Formu