Başlık : Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Doküman
Tarih : 04.07.2018

Revizyon

YÖ-035

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yeni

DD-058

Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları