Başlık : revize edilen ve yeni yayımlanan dokümanlar
Tarih : 18.09.2018

Yeni

FR-1454

YDYO Program Değerlendirme Anketi (Öğrenci)

FR-1455

YDYO Program Değerlendirme Anketi (Öğretim Elemanı)

FR-1456

YDYO Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

FR-1449

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Çalışması CD Kapak Örneği

FR-1450

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Çalışması İntihal Beyanı

FR-1451

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Çalışması Jüri Onay Sayfası

FR-1452

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Çalışması Kapak Sayfası

FR-1453

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Çalışması Teslm Formu

FR-1457

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışman Değerlendirme Anketi

FR-1458

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kariyer Danışmanlık Formu

Revizyon

FR-0960

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezun Memnuniyet Anketi