Başlık : Yeni yayımlanan, revize edilen ve iptal edilen dokümanlar
Tarih : 25.10.2018

FR-1253

Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış Formu

FR-1311

YTÜ Kulüpler Kumanya Dilekçesi

 

 

 

 

FR-1182

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Tasarımı I Değerlendirme Formu-iptal edildi

FR-1183

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Tasarımı II Değerlendirme Formu-iptal edildi

FR-1184

Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu-iptal edildi

 

 

FR-1474

Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

FR-1475

Makine Mühendisliği Bölümü Proje 1, 2 Değerlendirme Formu