DUYURULAR VE ETKİNLİKLER» DAHA FAZLA
Revize edilen, iptal edilen ve yeni yayımlanan dokümanlar-29.12.2020

Yeni

FR-1672

Metalurji ve Malzeme Mühendisliu011fi Bölümü Tasaru0131m Uygulamalaru0131 Yu0131l u0130çi Deu011ferlendirme Formu

FR-1673

Metalurji ve Malzeme Mühendisliu011fi Bölümü Tasaru0131m Uygulamalaru0131 Yu0131l Sonu Deu011ferlendirme Formu

 

Revizyon

GT-094

Koruma ve Güvenlik Müdürü

Ou015e-048

Koruma ve Güvenlik Müdürlüu011fü Organizasyon u015eemasu0131

FR-0065

Transcript of Records-(incoming)

FR-0547

Inter-institutional Agreement

FR-0834

Certificate Of Attendance (incoming)

FR-0839

Certificate Of Attendance Incoming Staff

FR-0840

Letter of Acceptance Incoming Staff

FR-0841

Letter of Acceptance Incoming Student

FR-0053

Teaching Agreement-Staff Mobility For Teaching

FR-0081

Training Agreement-Staff Mobility For Training

FR-1082

Certificate Of Attendance- Staff Mobility (Outgoing)

FR-0842

Personel Hareketliliu011fi Denetim Formu

FR-1404

Erasmus + Deu011fiu015fiklik Talebi Dilekçesi

FR-1405

Erasmus + Feragat Dilekçesi

FR-1406

Erasmus + Bölüme Verilecek Dilekçe

FR-1407

Erasmus + Teyit Belgesi Talep Dilekçesi

FR-1408

Erasmus + u0130tiraz Formu

FR-0082

Giden Öu011frenci Denetim Formu_Dönüu015f

FR-0083

Giden Öu011frenci Denetim Formu_Gidiu015f

FR-0843

Teyit Belgesi (Confirmation Form-Outgoing)

FR-0070

Erasmus Lisans Ders u0130ntibak Formu (B)

FR-0824

Extension Of Erasmus Period

FR-0700

Erasmus+ Nomination Letter

FR-0067

Erasmus Lisans Ders u0130ntibak Formu (A)

FR-0040

Certificate Of Attendance-Student Mobility (Outgoing)

u0130ptal

 

 

FR-1163

Metalurji ve Malzeme Mühendisliu011fi Bölümü Tasaru0131m Uygulamalaru0131 Projesi Deu011ferlendirme Formu-iptal edildi

FR-0025

Staff Training (Stt) Work Plan-iptal edildi

FR-0033

Teaching Programme-iptal edildi

FR-0037

Evaluation Certificate-iptal edildi

FR-0051

Gelen Akademisyen Denetim Formu-iptal edildi

FR-0054

Administrative Staff Training (Stt) Work Plan-iptal edildi

FR-0055

Student Application Form (Incoming)-iptal edildi

FR-0059

Gelen Öu011frenci Denetim Formu(incoming)-iptal edildi

FR-0060

Dormitory Application Form (incoming)-iptal edildi

FR-0701

Erasmus+ Staj Denetim Formu (Faaliyetten Önce)-iptal edildi

FR-0767

Erasmus+ Staj Denetim Formu (Faaliyetten Sonra)-iptal edildi

FR-0990

Erasmus+ Traineeship Certificate (Outgoing Students)-iptal edildi

FR-0991

Exceptional Major Changes To The Original Learning Agreement For Traineeship-iptal edildi

FR-1135

Erasmus+ Traineeship Mobility Arrival - Departure Form-iptal edildi

FR-1254

Erasmus+ Staj Denetim Formu (Faaliyet boyunca)-iptal edildi

FR-1273

ICM-Personel Hareketlilu011fi-Gidiu015f Denetim Formu-iptal edildi

FR-1274

ICM-Personel Hareketliliu011fi-Dönüu015f denetim Formu-iptal edildi

FR-1290

ICM-Öu011frenci Hareketliliu011fi-Bau015fvuru Formu-iptal edildi

FR-1291

ICM-Öu011frenci Hareketliliu011fi-Dönüu015f Denetim Formu-iptal edildi

FR-1292

ICM-Öu011frenci Hareketliliu011fi-Gidiu015f Denetim Formu-iptal edildi

FR-0075

Yögs-2012 Genel Amaçlu0131 Dilekçe Örneu011fi-iptal edildi

FR-0076

Yögs-2012 Su0131navu0131 u0130çin Bau015fvuru Formu-iptal edildi

FR-0077

Yurtdu0131u015fu0131 Öu011frenci Giriu015f Su0131navu0131 Sonucu-iptal edildi