Diğer Dokümanlar
İlgili dökümanlar
 - DD-007-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları.doc
 - DD-008-YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları.doc
 - DD-009-YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları.doc
 - DD-011-İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı.doc
 - DD-013-YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar.doc
 - DD-014-YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları.docx
 - DD-015-YTÜ Mezuniyet Sınav Esasları.rtf
 - DD-016-YTÜ Strateji GDB Hizmet Envanteri.xls
 - DD-017-YTÜ Strateji GDB Hizmet Standardı.xls
 - DD-018-YTÜ Misafirhane Kuralları.docx
 - DD-019-Fitness Salonu Kuralları.doc
 - DD-020-YTÜ Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar.doc
 - DD-021-YTÜ Merkezi Yerlestime Puanina Göre Kurumlararası Yatay Gecis Yapılabilmesine İliskin Esaslar.docx
 - DD-022-YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri.docx
 - DD-026-Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri.docx
 - DD-027-Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-028-Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-029-Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-030-Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-031-Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-032-Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-033-Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-034-YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tekstil Laboratuvarı Çalışma Usul ve Esasları.docx
 - DD-035-Departement De Traduction Et D’interpretation Le Rapport de Stage.doc
 - DD-036-Yıldız-Sem Tedarikçi Seçme Kriterleri.docx
 - DD-037-NMR Laboratuvarı Numune Teslim Kuralları.docx
 - DD-038-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Esasları.docx
 - DD-039-4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları.xls
 - DD-040-2.Öğretim Öğrencilerinin Yüzde On Sıralamasına İlişkin Esaslar.doc
 - DD-041-6569 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları.doc
 - DD-042-Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar.docx
 - DD-043-Ek Madde-2 Kapsamında Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar.doc
 - DD-045-YTÜ Diploma Diploma Yerine Geçerli Belge Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları.docx
 - DD-046-YTÜ UYGAR Merkezleri Çalışma Esasları.doc
 - DD-047-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Uygulama Esasları.docx
 - DD-048-Kimya Metalurji Fakültesi Bitirme Tezi Esasları.doc
 - DD-049-Kimya Metalurji Fakültesi Bitirme Tezi Değerlendirme Kriterleri.doc
 - DD-050-Matematik Mühendisliği bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulaması Hazırlama Esasları.doc
 - DD-051-YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları.docx
 - DD-052-YTÜ Denklik (Lisans Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar.doc
 - DD-053-İnşaat Fakültesi Lisans Eğitim Programlarının Yürütülmesine İlişkin Esaslar.docx
 - DD-054-Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Önlisans Öğrencileri İçin Uygulama Esasları.docx
 - DD-055-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Uygulama Esasları.doc
 - DD-056-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Uygulama Esasları.doc
 - DD-057-İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları.doc
 - DD-058-Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları.docx
 - DD-059-7143 Sayılı Af Kanununa İlişkin Esaslar ve Başvuru Sonrası İşlemler Takvimi.docx
 - DD-060-Elektrik Elektronik Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri.doc
 - DD-061-YTÜ Örgün Eğitimle Verilen Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesi Esasları.docx
 - DD-062-YTÜ Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Esasları.doc
 - DD-063-EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Uygulama Esasları.docx
 - DD-064-YTÜ Merkezi Sınav Uygulama Usül ve Esasları.docx
 - DD-065-Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Uygulama Esasları.doc
 - DD-066-SKS Ring Araçları Alınması Gereken Önlemler ve Kullanım Tedbirleri.docx
 - DD-067-COVİD 19 Güvenlik Prosedürü Kampüs Giriş ve Çıkışlarında Uygulanacak Kurallar.docx
 - DD-068-EEF Ders Dosyası Hazırlama ve Değerlendirme İlkeleri.doc
 - DD-069-İnşaat Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları.docx
 - DD-070-İnşaat Fakültesi Özgül Özel Öğrenme Güçlüğü Ders ve Sınavlarda Uygulanacak Kurallara Dair Usul ve Esaslar.docx
 - DD-071-Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları.pdf
 - DD-072-Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları.pdf
 - DD-073-İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları.pdf
 - DD-074-İnşaat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri.docx