Prosedürler
İlgili dökümanlar
 
ISO 27001 kapsamında hazırlanmış olan dokümanların Kurum dışı erişiminin gizlilik kuralları kapsamında uygun görülmemesi nedeniyle aşağıda ismi geçen prosedürlere erişmek için kalite@yildiz.edu.tr'ye kurum mailinizden talep göndermeniz gerekmektedir.
 
PR-025-Haberleşme ve Ağ Güvenliği Prosedürü
PR-026-Kriptografik Kontroller Prosedürü
PR-027-Yazılım Geliştirme Prosedürü
PR-028-Erişim Yetkilendirme Prosedürü
PR-029-Yedekleme Prosedürü
PR-030-Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme Politikası
PR-031-Antivirus Prosedürü
PR-032-Bilgi Güvenliği Denetim ve Uyum Prosedürü
PR-033-Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü
PR-034-Bilgi Güvenliği Risk Analizi Prosedürü
PR-035-Fiziksel ve Çevresel Güvenlik Prosedürü
Pr-036-İş Sürekliliği Prosedürü
PR-037-Teçhizat Güvenliği ve Bakımı Prosedürü
PR-038-Varlık Yönetimi Prosedürü
PR-039-Olay Kaydetme ve İzleme Prosedürü
 
 
 - PR-001-Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürürev.doc
 - PR-002-Dokümanların Kontrolü Prosedürü.docx
 - PR-003-Kayıtların Kontrolü Prosedürü.doc
 - PR-004-Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü.doc
 - PR-005-Stratejik Yönetim ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü.docx
 - PR-006-Kalibrasyon Prosedürü.doc
 - PR-007-Öğrenci Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü.docx
 - PR-008-Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü.docx
 - PR-009-Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü.doc
 - PR-010-EYS İç Denetim Prosedürü.doc
 - PR-011-Bakım-Onarım Prosedürü.doc
 - PR-012-İletişim Prosedürü.doc
 - PR-013-Altyapı ve Çalışma Ortamlarının Yönetimi Prosedürü.doc
 - PR-014-Satınalma Prosedürü.doc
 - PR-015-Olağanüstü Durumlar Prosedürü.doc
 - PR-017-Hizmetiçi Eğitim Prosedürü.doc
 - PR-018-Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü.doc
 - PR-019-İnsan Kaynakları Prosedürü.doc
 - PR-020-Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü.doc