Yönergeler
İlgili dökümanlar
 - YÖ-001-Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın Esasları Yönergesi.doc
 - YÖ-002-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları Yönergesi.doc
 - YÖ-003-YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi.doc
 - YÖ-004-İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi.doc
 - YÖ-005-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi.doc
 - YÖ-006-YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi.doc
 - YÖ-007-YTÜ Yaz Okulu Yönergesi.doc
 - YÖ-008-Ödünç Verme Yönergesi.doc
 - YÖ-010-YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi.docx
 - YÖ-011-YTÜ Ders Görevlendirme Yönergesi.docx
 - YÖ-012-YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Giriş Özel Yetenek Sınavı Yönergesi.doc
 - YÖ-013-YTÜ Kütüphane Yönergesi.docx
 - YÖ-014-YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi.doc
 - YÖ-015-Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge.doc
 - YÖ-019-YTÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi.docx
 - YÖ-020-Misafirhaneler Yönergesi.doc
 - YÖ-021-Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi.docx
 - YÖ-023-YTÜ Açık Erişim Yönergesi.doc
 - YÖ-024-YTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi.doc
 - YÖ-025-YTÜ Yurtdışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi.docx
 - YÖ-027-ÖRKAM Yönergesi.docx
 - YÖ-028-İSG Danışma Kurulu Yönergesi.docx
 - YÖ-029-YTÜ Birimlere İsim Verme Yönergesi.docx
 - YÖ-030-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi.doc
 - YÖ-031-YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi.docx
 - YÖ-032-YTÜ Burs Bürosu Yönergesi.doc
 - YÖ-033-YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi.docx
 - YÖ-034-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi.docx
 - YÖ-035-İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi.doc
 - YÖ-036-YTÜ Kamu Konutları Yönergesi.docx
 - YÖ-037-YTÜ Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönergesi.doc
 - YÖ-038-YTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi.docx
 - YÖ-039-YTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi.doc
 - YÖ-041-Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Yönergesi.docx
 - YÖ-042-YTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi
 - YÖ-043-YTÜ Resmi Taşıt Kullanım Yönergesi.docx
 - YÖ-044-Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO Staj Yönergesi.doc
 - YÖ-045-Döner Sermaye AR-GE, Tasarım ve Yenilik Projeleri ile Faaliyetleri Yönergesi.docx
 - YÖ-046-YTÜ Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü Yönergesi.docx
 - YÖ-047-BAP Koordinasyon Birimi Yönergesi.doc
 - YÖ-048-YTÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi.docx
 - YÖ-049-YTÜ Öğrenci Dekanlığı Yönergesi.docx
 - YÖ-050-YTÜ Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Düzenleme Yönergesi.docx
 - YÖ-051-Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
 - YÖ-052-İç Kontrol Şube Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.doc
 - YÖ-053-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Mudurlugu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
 - YÖ-054-Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
 - YÖ-055-YTÜ Yazışma Kuralları ve Belge Yönetimi Yönergesi.docx
 - YÖ-056-YTÜ Kalite Komisyonu Çalışma Yönergesi.docx
 - YÖ-058-YTÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Yönergesi.docx
 - YÖ-059-YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi.doc
 - YÖ-060-YTU Çağrı Merkezi Yönergesi.docx
 - YÖ-061-YTÜ Acil Durum Yönetimi Yönergesi.docx
 - YÖ-062-YTÜ Okul Öncesi Eğitim Birimi Yönergesi.doc
 - YÖ-063-YTU İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Öğretim Yönergesi.doc
 - YÖ-064-YTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge.docx
 - YÖ-065-YTÜ Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü (Sosyo-Park) Yönergesi.doc
 - YÖ-066-YTÜ Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi.docx
 - YÖ-067-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Birirme Çalışması Çalışma Esasları Yönergesi.docx
 - YÖ-068-YTÜ Psikolojik Tacizle Mücadele ve Önleme Kurulu Yönergesi.docx
 - YÖ-069-Yıldız-SEM Eğitim Programları Yönergesi.docx
-YÖ-070-YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYDEK) Yönergesi-2021
 - YÖ-071-YTÜ Akademik Ödül Yönergesi.doc
 - YÖ-072-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi.docx
 - YÖ-073-Güvenlik Personeli Çalışma Yönergesi.docx
 - YÖ-074-Temizlik ve Diğer Destek Personeli Çalışma Yönergesi.docx
 - YÖ-075-YTÜ Sınav Yönergesi.docx
 - YÖ-076-YTÜ Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Yönergesi.doc
 - YÖ-078-Davutpaşa Kampüsü Kapıları Giriş Çıkış Esasları ve Uygulama Yönergesi.docx
 - YÖ-079-YTÜ Trafik Yönergesi.docx
 - YÖ-080-UZEM Eğitim Programları Yönergesi.docx
 - YÖ-081-YTÜ Merkezi Sınav Yönergesi.docx
 - YÖ-082-YTÜ BDE MT(Fransızca) Lisans Prog Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi.docx
 - YÖ-083-YTÜ İdari Personel Ödül Yönergesi.doc
 - YÖ-084-Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Dersleri Yönergesi.doc
 - YÖ-085-YTÜ Bologna Süreci Yönergesi.docx
 - YÖ-086-İnşaat Fakültesi İhtisas Kurulları ve Komisyonları Yönergesi.docx