Risk Analizleri
İlgili dökümanlar
- RA-001-Akademik Birimler Risk Analizi.xlsx
- RA-002-Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-003-BAP Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-004-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şb.Md.Risk Analizi.xlsx
- RA-005-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-006-BİTUAM Risk Analizi.xlsx
- RA-007-Burs Bürosu Risk Analizi.xlsx
- RA-008-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-009-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-010-Genel Sekreterlik Risk Analizi.xlsx
- RA-011-İç Denetim Birimi Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-012-İSG Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-013-Mezunlar Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-014-Öğrenci Dekanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-015-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-016-ÖYP Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-017-Sivil Savunma Uzmanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-018-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-019-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-020-Uzaktan Eğitim Merkezi Risk Analizi.xlsx
- RA-021-Yıldız SEM Risk Analizi.xlsx
- RA-022-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Risk Analizi.xlsx
- RA-023-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. Risk Analizi.xlsx
- RA-024-Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Risk Analizi.xlsx
- RA-025-Hukuk Müşavirliği Risk Analizi.xlsx
- RA-026-BALKAR Risk Analizi.xlsx
- RA-027-İletişim Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-029-Personel Daire Başkanlığı Risk Analizi.xlsx
- RA-030-Kalite Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-031-Basım Yayım Merkezi Müdürlüğü Risk Analizi.xlsx
- RA-032-Rektörlük Risk Analizi.xlsx