Paydaş Analizleri
İlgili dökümanlar
- PA-001-Akademik Paydaş Analizi.xlsx
- PA-002-Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-003-BAP Koordinatörlüğü Paydaş analizi.xlsx
- PA-004-Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Şube Md.Paydaş Analizi.xlsx
- PA-005-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-006-BİTUAM Paydaş Analizi.xlsx
- PA-007-Burs Bürosu Paydaş Analizi.xlsx
- PA-008-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-009-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-010-İç Denetim Birim Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-011-İSG Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-012-Mezunlar Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-013-Öğrenci Dekanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-014-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-015-ÖYP Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-016-Sivil Savunma Uzmanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-017-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-018-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-019-Uzaktan Eğitim Merkezi Paydaş Analizi.xlsx
- PA-020-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-021-Yıldız SEM Paydaş Analizi.xlsx
- PA-022-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Paydaş Analizi.xlsx
- PA-023-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk. Paydaş Analizi.xlsx
- PA-024-Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Paydaş Analizi.xlsx
- PA-025-Hukuk Müşavirliği Paydaş Analizi.xlsx
- PA-026-BALKAR Paydaş Analizi.xlsx
- PA-027-İletişim Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-029-Personel Daire Başkanlığı Paydaş Analizi.xlsx
- PA-030-Kalite Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-031-Basım Yayım Merkezi Müdürlüğü Paydaş Analizi.xlsx
- PA-032-Rektörlük Paydaş Analizi.xlsx