Yönergeler
İlgili dökümanlar
- YÖ-001-Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın Esasları Yönergesi.doc
- YÖ-002-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları Yönergesi.doc
- YÖ-003-Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.doc
- YÖ-004-İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi.doc
- YÖ-005-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi.doc
- YÖ-006-YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi.doc
- YÖ-007-YTÜ Yaz Okulu Yönergesi.doc
- YÖ-008-Ödünç Verme Yönergesi.doc
- YÖ-010-YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi.doc
- YÖ-011-YTU Ders Görevlendirme Yönergesi.docx
- YÖ-012-YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Giriş Özel Yetenek Sınavı Yönergesi.doc
- YÖ-013-YTÜ Kütüphane Yönergesi.docx
- YÖ-014-YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi.doc
- YÖ-015-Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge.doc
- YÖ-019-YTÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi.docx
- YÖ-020-Misafirhaneler Yönergesi.doc
- YÖ-021-Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi.docx
- YÖ-023-YTÜ Açık Erişim Yönergesi.doc
- YÖ-024-YTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi.doc
- YÖ-025-YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Yönergesi.doc
- YÖ-027-ÖRKAM Yönergesi.docx
- YÖ-028-İSG Danışma Kurulu Yönergesi.docx
- YÖ-029-YTÜ Birimlere İsim Verme Yönergesi.docx
- YÖ-030-YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi.docx
- YÖ-031-YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi.docx
- YÖ-032-YTÜ Burs Bürosu Yönergesi.doc
- YÖ-033-YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi.docx
- YÖ-034-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi.docx
- YÖ-035-İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi.doc
- YÖ-036-YTÜ Kamu Konutları Yönergesi.docx
- YÖ-037-YTÜ Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönergesi.doc
- YÖ-038-YTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi.docx
- YÖ-039-YTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi.doc
- YÖ-041-Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Yönergesi.docx
- YÖ-042-YTÜ Akademik Etik Kurul Yönergesi.docx
- YÖ-043-YTÜ Resmi Taşıt Kullanım Yönergesi.docx
- YÖ-044-Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO Staj Yönergesi.doc
- YÖ-045-Döner Sermaye Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Projeleri İle Faaliyetleri Yönergesi.docx
- YÖ-046-YTÜ Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü Yönergesi.docx
- YÖ-047-Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi.doc
- YÖ-048-YTÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi.docx
- YÖ-049-YTÜ Öğrenci Dekanlığı Yönergesi.docx
- YÖ-050-YTÜ Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Düzenleme Yönergesi.docx
- YÖ-051-Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
- YÖ-052-İç Kontrol Şube Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.doc
- YÖ-053-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Mudurlugu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
- YÖ-054-Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.doc
- YÖ-055-YTÜ Yazışma Kuralları ve Belge Yönetimi Yönergesi.pdf
- YÖ-056-YTÜ Kalite Komisyonu Çalışma Yönergesi.docx
- YÖ-058-YTÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Yönergesi.docx
- YÖ-059-YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi.doc
- YÖ-060-YTU Çağrı Merkezi Yönergesi.docx
- YÖ-061-YTÜ Acil Durum Yönetimi Yönergesi.docx
- YÖ-062-YTÜ Okul Öncesi Eğitim Birimi Yönergesi.doc
- YÖ-063-YTU İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Öğretim Yönergesi.doc
- YÖ-064-Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge.docx
- YÖ-065-YTÜ Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü (Sosyo-Park) Yönergesi.doc
- YÖ-066-YTÜ Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi.docx
- YÖ-067-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Birirme Çalışması Çalışma Esasları Yönergesi.docx
- YÖ-068-YTÜ Psikolojik Tacizle Mücadele ve Önleme Kurulu Yönergesi.docx